PERSONVERNERKLÆRING ( HTTPS://FOKA.NO)

Foka.no er nettstedet for Foka Entreprenør AS

Foka.no  behandler personopplysninger. Her finner du informasjon om hvilke slag data dette omfatter, i hvilket omfang og med hvilket hensyn dette skjer. Du finner også en oversikt over dine rettigheter ang. personvernet ditt. Vi tar selvfølgelig vare på dine rettigheter og behandler personlige data som du muligens etterlater med omhu og strengt konfidensielt.

Nettsidene til Foka.no kan generelt brukes uten å oppgi personopplysninger. Noen spesielle funksjoner kan likevel kreve behandling av personlige data. Nedenfor finner du detaljert informasjon om dette.

Vi behandler personopplysninger (f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer m.fl.) alltid i henhold til EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation), samt nasjonale lover og regler for personvernet. Vi behandler dine data altså kun hvis det er nødvendig for å levere ønskete tjenester og det finnes et rettslig grunnlag til det, eller hvis du har samtykket i behandlingen.

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak etter beste evne for å verne om dine data på en best mulig måte. Imidlertid kan dataoverføringer aldri være absolutt sikkert.

Behandlingsansvarlig

Du kan henvende deg til oss med alle spørsmål som gjelder behandlingen av dine personopplysninger.

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Når du besøker oss kan nettleseren din lagre små tekstfiler med personopplysninger på din egen datamaskin. Bruker du nettstedet gjentatte ganger, kan det gjenkjenne nettleseren din. De lagrete dataene vil så ropes opp uten at du behøver å gjøre noe, slik at du kommer i stand til å bruke nettsidene på en enklere måte.

Vi bruker informasjonskapsler til å vise innholdet på ditt foretrukket språk.

Du kan alltid og permanent reservere deg mot at informasjonskapsler plasseres ved hjelp av en vedrørende innstilling i nettleseren din. Informasjonskapsler som allerede er i bruk kan alltid slettes via nettleser eller annen programvare. Uten bruk av informasjonskapsler vil enkelte funksjoner i nettstedet muligens ikke fungere feilfritt.

Loggdata på serveren

Hver gang du besøker oss lagres en rekke generell informasjon i loggfiler på serveren til nettstedet. Dette omfatter informasjon om:
– type og versjon til din nettleser;
– operativsystemet til din datamaskin;
– nettstedet (referer) fra hvilket du når Foka.no;
– enkeltsidene som du besøker på Foka.no;
– dato og klokkeslett av besøket ditt;
– IP-adressen (internet protocol address) til din internett-økt;
– din internettleverandør;
– andre lignende informasjon som kan bidra til å avverge cyber-angrep på Foka.no

Foka.no bruker informasjon fra serverloggen for å:
– vise nettstedets innhold tilpasset dine behov;
– forbedre nettstedets innhold og fremstilling;
– holde nettstedet og datasystemet funksjonsdyktig;
– gi politimyndighetene nødvendig informasjon for strafforfølging i tilfelle cyber-angrep på Foka.no

Informasjon i serverloggen lagres anonymt og separat fra personopplysninger. Vi drar ikke noen konklusjoner derav om deg som nettstedets bruker.

Foka.no kan analysere informasjon i serverloggen statistisk for å forbedre nettstedet og tilbudet, og for å beskytte både generell informasjon og personopplysninger på best mulig måte.

Kontakt

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg via e-post eller et kontaktskjema. Dataene som du oversender blir automatisk lagret slik at jeg kan svare deg.

Ringer du meg, blir nummeret ditt lagret.

Du kan unngå lagring av ditt telefon- eller mobilnummer idet du reserverer deg mot A-nummervisning ved (mobil)telefonselskapet ditt.

Google Maps

For å vise et kart bruker vi Google Maps av firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du åpner opp kartet på, lagrer Google en informasjonskapsel på din datamaskin for å behandle dine brukerinnstillinger og -data. Som regel blir ikke denne informasjonskapselen slettet når du lukker nettleseren din, men bevares i en viss tid hvis ikke du sletter den manuelt.

Google og Google Maps sine vilkår til bruk av kart og behandling av personopplysninger finner du her (på engelsk):
https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=en
https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html

Du kan unngå at Google behandler dine data i denne sammenheng med å deaktivere Java-skript-funksjonen i nettleseren din. Google Maps vil i så fall ikke fungere for fult.

YouTube

For å vise videoer bruker vi komponenter av YouTube, provided by YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, as a subsidiary of Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du leter opp en nettside som inneholder en YouTube video, vil din nettleser forbindes med YouTube og laste ned vedrørende video.

YouTube og Google får da vite om ditt besøk på nettsiden som inneholder videoen. Er du samtidig logget inn på dine brukerkontoer hos YouTube eller Google, vil dataene tilknyttes dine respektive kontoer.

Du finner mer informasjon om personvernstrategien til Google og YouTube her (på engelsk):
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Du kan unngå at dine data overføres til YouTube eller Google idet du logger deg ut av dine respektive kontoer før du besøker nettsteder som inneholder videoer.

Google AdWords

For å plassere annonser i søkemotoren Google og dens annonseringsnettverk bruker vi tjenesten Google AdWords samt analyseverktøyet Conversion-Tracking av firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Finner du oss via en Google-annonse, lagrer Google en informasjonskapsel (se ovenfor) på din datamaskin. Den blir aktiv i 30 døgn og vil etter den tid slettes. Hvis du besøker oss i dette tidsrommet, får Google vite at du har nådd nettstedet via en Google-annonse.

Google bruker disse dataene for å lage besøksstatistikker til oss med informasjon om antall brukere som har nådd nettstedet via en Google-annonse, og om hvilke brukere besøkte hvilke enkeltsider. Som annonsør hos Google får vi tilgang til statistiske, men ikke personlige data.

Google lagrer disse dataene i USA og overfører dem muligens til tredjeparter.

Rutinemessig sletting av personopplysninger

Vi lagrer dine data ikke lenger enn det er nødvendig for å nå formålet med deres lagring og lovgivningen tillater det.

Er formålet med lagringen nådd eller utgår dens lovlige frist, sletter jeg dataene rutinemessig.

Automatiserte avgjørelsesprosedyrer og profiling

Vi bruker ingen automatiserte avgjørelsesprosedyrer eller profiling.

Hjemmel for databehandlingen

EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 er hjemmel for all lovlig behandling av personopplysninger.

Behandling som trenger ditt samtykke er lovfestet i art. 6.1.a GDPR, som f.eks. tilsending a nyhetsbrev.

Behandling som er nødvendig til å inngå eller oppfylle en kontrakt er lovfestet i art. 6.1.b GDPR, f.eks. når du booker et kurs, en tur eller et mentoring program, eller når du stiller forespørsel om slikt.

Behandling som utføres på grunn av lovbestemte forpliktelser er lovfestet i art. 6.1.c GDPR, f.eks. skatteplikt.

Databehandling som kan bli nødvendig til å beskytte dine eller andres vitale interesser er lovfestet i art. 6.1.d GDPR, f.eks. når du blir skadd og dine personopplysninger gis til ambulansetjenesten, lege eller sykehus.

Blir behandling nødvendig for å verne om legitime interesser eller tredjeparter som har overvekt over dine interesser, rettigheter og friheter, så er dette lovfestet i art. 6.1.f GDPR.

Overlevering av personopplysninger

Det kan bli nødvendig at du overleverer personopplysninger til oss for å oppfylle lov- eller kontraktmessige krav. Uten å få de nødvendige opplysningene kan f.eks. en booking ikke gjennomføres, og den tilhørende kontrakten ikke inngås. Hvis du ønsker det, kan jeg gjerne forklare på hvilken grunn opplysningene trenges, og hvilken konsekvens du kan forvente hvis opplysningene ikke gis.

Dine rettigheter

Personopplysninger om deg er dine egne. EUs personvernforordning og det norske personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for å kunne verne om disse opplysningene. Du finner utfyllende informasjon om dine rettigheter på datatilsynet.no. Her er en kort oversikt:

Rett til innsyn
Du kan kreve å få følgende informasjon gratis:
– om det behandles personlige data av deg, og hvilke personopplysninger det dreier seg om;
– hva som er formålet med behandling;
– hvilken type opplysninger behandles;
– til hvilke tredjeparter dataene muligens utleveres;
– om dataene utleveres til mottakere utenfor EØS eller en internasjonal organisasjon, og i så fall hvilken garantier finnes der for personvernet ditt;
– hvor lenge dataene vil lagres etter planen;
– hvilke kilder dataene kommer fra hvis ikke du overleverte dem;
– om det brukes automatiserte avgjørelsesprosedyrer, og i så fall hvilken logikk ligger bak, og hvilke konsekvenser det kan ha for deg;
– i hvilken grad du har rett til retting, sletting, avgrensing eller å protestere mot behandlingen.

Rett til retting
Dersom du mener at det behandles opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger.

Rett til sletting (rett til å bli glemt)
Du kan kreve sletting av opplysningene dine i følgende tilfeller:
– dersom formålet med opplysningene er oppnådd og det ikke lenger er nødvendig å beholde dem;
– dersom personopplysningene dine behandles fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket;
– dersom du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine;
– dersom opplysningene har blitt innhentet ulovlig;
– dersom virksomheten har sletteplikt etter loven.
– dersom du er mindreårig og spesielle regler er gjeldende.

Rett til begrensning
I følgende situasjoner kan du kreve at behandling av personopplysninger begrenses (i så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe):
– du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige; i perioden der opplysningene kontrolleres, kan behandlingen begrenses;
– personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes;
– opplysningene skal slettes fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, men du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres;
– du har brukt din rett til å protestere, og det holdes på å avgjøre om innsigelsen din skal tas til følge.

Rett til dataportabilitet
Dette innebærer at du kan få utlevert personopplysninger om deg gratis og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Med retten til dataportabilitet kan du flytte persondata fra en tjenesteleverandør til en annen på en trygg og sikker måte. Du kan kreve at personopplysningene dine overføres direkte til den nye tjenesteleverandøren når dette er teknisk mulig. Opplysningene skal utleveres i et maskinlesbart og vanlig brukt filformat. Rettigheten gjelder kun hvis opplysningene du ønsker utlevert er samlet inn på bakgrunn av samtykke eller kontrakt, og du du selv har gitt til virksomheten.

Rett til å protestere
Du kan protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet. En protest medfører at personopplysningene ikke lenger kan brukes, med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg.

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere. Protesten din må da respekteres.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser
Avgjørelser som er basert på kun automatiserte prosesser er i utgangspunktet forbudt. Dette forbudet gjelder ikke hvis:
– en automatisert avgjørelse er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale;
– det finnes en lovhjemmel for å ta automatiserte avgjørelser, og den aktuelle loven sikrer dine rettigheter og interesser på en tilfredsstillende måte;
– du har eksplisitt samtykket til at avgjørelse blir tatt helt automatisert.

I alle fall har du rett til å si ifra din mening, motsi avgjørelsen og at et menneske går gjennom avgjørelsen.

Dato: 01.1.2021