FOKA AS
 

TJENESTER

 

Foka AS  er et nytt selskap innenfor bruvedlikehold. Selv om firmaet er nytt på markede, besitter vi en sterk faglig kompetanse innenfor vårt arbeidsområde med masse års erfaring innen brubygging og vedlikehold. 

Vi tilbyr bla. tjenester som:

 

- Bruvedlikehold

- Støy fasade

- Vann/Avløp

- Fuger, lagerutskiftinger

- Service montering

- Betongrehabelitering

- Kjerne boring

- Asfalt skjæring

- Garage, gjerder og terrasser

- Asfalt legging i forbindelse med bruer

- Levering og montering av brukrekkverk, leverandør VikØrsta AS

- Levering og montering av gate og parkutstyr fra Euroskilt AS, produsent VikØrsta AS

 

Salg og montering

 


 

 

Benk, avfall og sykkel

                                                                                                                                   

Sykkelparkering og leskur

 

 

 

 

 

 

 

FOKA AS